Bild, text och video

Så här gör du för att lägga in material i din kurs:

Text

När du klistrar in text från andra hemsidor eller worddokument kan iblan konstig formattering hänga med. När du gör det kan du först klicka på iconen klistra in som text . Då rensas all formattering.

När du vill dela upp din text under olika rubriker använder du dig av de fördefinierade rubrikstorlekarna som finns under droplisten Stycke:

Du kan också gör fetstil, kursivstil och punktlistor precis som i word.

Vill du göra en länk använder du länksymbolen

Bilder

Bilder lägger du in genom att klicka på knappen Lägg till Media

När du klickar på knappen öppnas en pop-up. Dra och släpp de bilder du vill ladda upp direkt in i media popupen. När bilderna är uppladdade klickar du på knappen i nedersta högra hörnet som heter Infoga i Innehåll. Bilderna ska ha formaten jpg eller png för att fungera på sidan.

Video

För att lägga in film på sidan använder du en streamingtjänst som ex Youtube eller Vimeo. När du laddat upp din fil på youtube sätter du den som olistad för att den inte ska synas utåt.

Ta länken till din film och klistra in den där du vill att filmen ska visas så kommer systemet automatiskt göra om länken till en video.