Innehåll i avsnitt

Lättast är att utgå från din kurssida där du har byggt upp din struktur för sidan. När du håller musen över en lektion eller ett avsnitt ser du länken Redigera. Högerklicka och välj öppna i ny flik.

 1. Skriv in innehållet i din avsnitt i den stora rutan
 2. Fyll i valda inställningar (beskrivs mer nedan)
 3. Eftersom avsnittet inte syns utåt kan du välja att publicera avsnittet direkt. Du kan även välja att förhandsgranska det du gjort.

Inställningar för avsnitt

I fliken Inställningar kan du göra vissa inställningar för avsnittet. De som används för siten tas upp här nedan.

Visning- och innehållsinställningar

 • Avsnittsmaterial
  Fyll i eventuell material för just den här lektionsdelen som böcker osv. Det här är helt frivilligt och kan lika gärna skrivas i beskrivningen om man vill.
 • Videoprogression
  Om du vill tvinga studenten att se hela videon i inlägget innan man kan gå vidare klickar du i här och fyller i videons URL samt timing
 • Uppgiftsuppladdning
  Bocka för om det ska vara obligatoriskt att ladda upp uppgift. Du kan även välja om inlämningsuppgiften ska godkännas automatiskt när den laddats upp eller om du vill godkänna den manuellt innan lektionen kan markeras som färdig. Du kan begränsa antalet uppladdade filer, låta studenten själv radera sin egen uppladdning. Vill du ge poäng för godkänd uppgift kryssar du i den rutan och anger sen antalet poäng som den är värd. Ange vilka filändelser som ska godkännas (vanligtvis pdf, doc, docx) samt hur stor filen får vara.
 • Lektiondelstimer
  Minsta tid som studenten måste vara på lektiondelssidan innan den kan markeras som färdig. Exempel: 40 (för 40 sekunder, 20s, 45s, 2m 30s, 2min 30s, 1h 5m 10s, 1hr 5min 10s

Inställningar för lektiondelstillgång

 • Kopplad kurs
  Välj vilken kurs avsnittet ska tillhöra.
 • Kopplad lektion
  Välj vilken lektion avsnittet ska tillhöra.