Tips för dig som vill skapa en onlinekurs

Tips för dig som vill skapa en onlinekurs

Här följer 8 tips för dig som vill skapa en webbkurs.

Vem är kursen för?

Innan du börjar producera din webbkurs är det bra att identifiera sin målgrupp. En bra fråga man kan ställa sig är Vilket problem kommer den här kursen hjälpa mina deltagare med? När du specat ner några viktig grundstolpar kan du gå vidare till nästa steg.

Kursens struktur

När du skapar din kurs kan det vara bra att göra i ordning kursens struktur först. Hur vill du dela upp din kurs så den blir logisk att följa? Vilka lektioner vill du ha med? Behöver du dela upp stora lektioner i lektionsdelar? När du fått till dina huvud- och underrubriker blir det lättare att fylla på med innehåll.

Kursens innehåll

Fundera på hur du lättast når ut med ditt budskap till deltagarna. Ska kursen göras i filmform? I text? Ljud eller en kombination av allihopa. En film med steg för steg visning brukar bli väldigt tydlig och en beskrivande text i samband med filmen göra det ännu mer begripligt. Tänk på att inte göra varje film för lång så man lätt kan gå tillbaka och titta på vissa delar igen utan att behöva spola i en lång film.

Räta ut frågetecken

När du skapar en onlinekurs som ska följas utan att en instruktör finns närvarande på att ställa frågor gäller det att räta ut alla frågetecken som kan uppstå. Låt gärna ett par utomstående gå igenom kursen och be personerna skriva ner alla frågor som uppstår så du kan svara på dem direkt i kursmaterialet. Det som är självklart för dig kanske är ny kunskap för någon annan. Utgå alltid från dina mest orutinerade kursdeltagare.

Ett bra manus underlättar filmning

När du har ditt manus klart för kursen och det är dags att börja producera filmer är det ditt grundarbete som kommer bana väg för dig. Om du vet exakt vilka filmer du behöver ta fram och vad de ska innehålla kommer den delen av arbetet gå mycket enklare. Om du visar praktiska övningar kan det ibland vara väldigt lärorikt att visa övningar som går fel och inte bara perfekta utövanden. Det kan också vara nyttigt att se flera versioner eller flera olika personer som göra samma övning med dig som instruktör för att lättare känna igen sig.

Skapa interaktion

Försök lägga till interaktiva delar i kursen. Praktiska övningar, frågesporter eller uppgifter som gör att kursdeltagaren hinner reflektera över det du vill lära ut och tänka mer självständigt.

Marknadsför din kurs

Redan innan kursen är klar kan du börja marknadsföra din kurs. Kan du göra en trailer för kursen eller kanske bjuda på någon del i kursen gratis för att skapa intresse. När kursen väl är ute så är det bra att fortsätta med sin marknadsföring. Alltid når man nya personer som kan plats i din målgrupp.

Utvärdera kursen

Låt gärna kursdeltagarna utvärdera kursens struktur, innehåll och relevans för att kunna förbättra de delar som verkar otydliga eller njuta av beröm för en bra onlinekurs.

Önskar du hjälp med någon eller flera av delarna erbjuder vi personlig rådgivning av våra erfarna utbildare. Om det kan du läsa mer om här.

Lycka till med skapandet av din kurs!

Innehåll

Kategorier

Fler inlägg

Tips för dig som vill skapa en onlinekurs

Här följer 8 tips för dig som vill skapa en webbkurs. Vem är kursen för? Innan du börjar producera din…

Välj rätt videoplattform

Hur ska man bäst tänka när det kommer till att publicera videoklipp i sin onlinekurs? För att kunna välja rätt…

Hur du får ut mesta möjliga av din onlinekurs

Att gå en onlinekurs kan vara bekvämt för många men hur ska man se till att kursen verkligen blir så…